Deelgemeenschap H.H. Jacobus en Martinus
 

Welkom op de website van de Parochie De Goede Herder

Deelgemeenschap H.H. Jacobus en Martinus

 

Kerkweg 51

3124 KD SCHIEDAM

Telefoon 010-470 97 19

Inschrijven nieuwsbrief
Inschrijven nieuwsbriefhttp://eepurl.com/GTVOf

Mist u de collecte?

Viert u de Eucharistie mee op youtube dan is de deelgemeenschap blij met een collecte bijdrage  op bankrekening nr.:

NL74 INGB 0000 5015 36 t.n.v.

DGH  H.H. Jacobus en Martinuskerk


Update Maatregelen Coronavirus (22 januari 2021)

Helaas gaat de kerk opnieuw dicht voor vieringen, in elk geval tot 3 maart.

Er is wel gelegenheid tot een gebed of opsteken van een kaarsje op dinsdagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur en op donderdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur, uiteraard met in achtneming van de coronamaatregelen.

Er is een gastvr./hr. in de pastorie aanwezig op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur; tel. 010-4709719.

Een alternatief is de viering op de TV op NPO 2 om 10.00 uur op zondagmorgen. En er is elke 14 dagen weer een online viering op het Youtubekanaal van Parochie De Goede Herder.


Update Maatregelen Coronavirus (16 oktober 2020)

Vanaf 11 oktober is het verplicht met een mondkapje de kerkdienst te volgen. Ook is 30 kerkgangers het maximum aantal personen per viering. Reserveren is daarom verplicht, met doorgeven van telefoonnummer of mailadres. Als er meer aanmeldingen zijn, komt er een reservelijst. Dit kan bij de gastvr./hr. in de pastorie, tel. 010-4709719; die is 4 dagen per week aanwezig op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.

En wanneer U toch niet kunt komen graag afmelden.

Tel. 0615377328 of per email: riero24@hotmail.com


Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, en worden 14 dagen na de betreffende kerkdienst gewist.

LET OP: er moet voor een viering op dinsdag en op zondag iedere keer opnieuw gereserveerd worden. Er worden plaatsen aangewezen. De kerk is om half elf open en het is handig als de kerkgangers uiterlijk kwart voor elf er zijn.


Een alternatief: op dinsdagmorgen om 9.15 uur is er ook altijd een viering waar zeker nog  genoeg plaats is.

En nog een alternatief is de viering op de TV op NPO 2 om 10 uur op zondagmorgen.Update Maatregelen Coronavirus (25 juli 2020)

Onlangs hebben de bisschoppen nieuwe richtlijnen uitgevaardigd ter bestrijding van de corona-pandemie. Daarin hebben de bisschoppen de verplichting van parochies om alle bezoekers van kerkdiensten te registreren in de meeste gevallen losgelaten.

Parochies mogen echter wel doorgaan met het registreren van kerkgangers, mits de richtlijnen van de AVG worden nageleefd. Daarnaast blijft de gezondheidscheck voor alle kerkgangers verplicht, bij reservering of bij het betreden van de kerk.

Mede naar aanleiding van recente besmettingsgevallen in de regio, hebben parochiebestuur en pastoraal team besloten door te gaan met het reserveren en aanmelden voor kerkdiensten, opdat wij aan kerkgangers kunnen melden als er onverhoopt een coronabesmetting in één van onze kerken is. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, en worden 14 dagen na de betreffende kerkdienst gewist.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze regeling in onze parochie, juist nu er verschillende berichten zijn over nieuwe haarden van coronabesmetting in onze regio.


Update Maatregelen Coronavirus (3 juli 2020)

Vanaf het weekend 4/5 juli zijn er weer vieringen, in onze parochie.

In de Jacobus is de eerste viering op 5 juli om 11 uur tot maximaal 100 kerkgangers.

Er is via de bisschoppen een protocol gekomen met daarin een aantal regels waar we ons aan moeten houden, bij wijzigingen houden we u op de hoogte.

De kerk zal om 10u30 open zijn en u wordt verzocht om uiterlijk 10u 45 aanwezig te zijn

Reservering is verplicht

Dat kan alleen telefonisch 010 4709719 per zondag en alleen op de dagen dat er een gastvrouw/heer in de pastorie is. Dinsdag, woensdag, donderdag, en vrijdag morgen van 9u30 tot 11u30.

Uw naam en telnr wordt genoteerd.

Reden: dit is nodig bij een onverhoopte besmettingsuitbraak voor contactonderzoek.


De regels die voor u van belang zijn zullen we hier beschrijven.

De kerk

De kerk zal er anders uitzien.

Met looproutes deze zullen met pijlen worden aangegeven.

Ook welke plaatsen er bezet mogen worden zal aangegeven zijn.

Coördinatoren wijzen u de weg en zullen aangeven waar u mag zitten geen “vrije” keuze zitplaatsen.

Netjes op 1,5 meter afstand volgens de bisschoppelijke en RIVMregels.

Het liturgieboekje samen met de weekbrief zal u worden aangereikt, en graag na de viering mee naar huis nemen.

Collecte zal bij de uitgang zijn en er zullen 2 schalen staan.


Hygiëne

Daar wordt zorg voor gedragen in zijn geheel.

Maar voor u geldt dat bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk er een desinfecterende gel zal klaarstaan om uw handen te desinfecteren.


Kerkgangers

U als bezoeker van de vieringen heeft zich ons ook aan bepaalde veiligheids-voorschriften te houden.

Basisregels.

- Hoest u, niest u, heeft u een loopneus, heeft u verhoging→blijf dan thuis!

  1. -Behoort u tot de risicogroep en/of heeft u een kwetsbare gezondheid→blijf dan thuis!

- VERPLICHT: Houd 1,5 meter afstand, zowel in als buiten het kerkgebouw.

  1. -U heeft geen hulp nodig en u moet zelfstandig naar de kerk kunnen komen.


Een paar belangrijke punten.

- Er zijn dus geen keuze zitplaatsen. De coördinator bepaalt de al afgesproken route.

- Tot nadere aankondiging wordt er niet gezongen, eventueel zal er een cantor zingen.

- In principe kunt u geen gebruik maken van het toilet.

- U kunt te communie gaan, bank voor bank, zoals door de coördinator zal worden aangegeven.

- Na afloop van de viering gaat u ook weer op aanwijzing van de coördinator de kerk uit.

- Let Wel: er is geen koffiedrinken! Treuzel niet voor de kerkdeur, verlaat z.s.m. het kerkterrein.Pastoraal Contact

Kent u mensen die best wat aandacht kunnen gebruiken, mensen die het extra moeilijk hebben: laat het ons weten!

Bel ons gerust, wij proberen er voor u te zijn.

Werkgroep Pastorale Afstemming (W.P.A.)

Marja Reijman 06 – 82559199

Riek Wouters  06 – 15377328
Digitale vieringen

Omdat nog niet alle kerken weer open waren en nog altijd gebonden zijn aan een maximaal aantal personen in de kerk, worden er regelmatig digitale vieringen uitgezonden.

Via het Goede Herder YouTube kanaal kunt u deze viering terug kijken. De link naar het YouTube kanaal is: 

https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

Op de website van De Goede Herder zijn het YouTube kanaal en de liturgieën terug te vinden.