Deelgemeenschap H.H. Jacobus en Martinus
 

Welkom op de website van de Parochie De Goede Herder

Deelgemeenschap H.H. Jacobus en Martinus

 

Kerkweg 51

3124 KD SCHIEDAM

Telefoon 010-470 97 19

Inschrijven nieuwsbrief
Inschrijven nieuwsbriefhttp://eepurl.com/GTVOf

Mist u de collecte?

Viert u de Eucharistie mee op youtube dan is de deelgemeenschap blij met een collecte bijdrage  op bankrekening nr.:

NL74 INGB 0000 5015 36 t.n.v.

DGH  H.H. Jacobus en Martinuskerk


Update Maatregelen Coronavirus (24 februari 2021)

Voorlopige verlenging van de opschorting van publieke vieringen


Beste mensen van de geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder,


Ruim een maand geleden hebben wij de moeilijke beslissing genomen om alle publieke vieringen in onze parochie op te schorten, eerst tot 10 februari en daarna verlengd tot 3 maart. De dreiging van een nieuwe golf van de coronapandemie noodzaakte ons tot het nemen van deze pijnlijke stap. Ondanks een strikt protocol bij vieringen in onze kerken, met inzet van veel vrijwilligers, bleek het niet meer mogelijk om op een veilige manier onze kerken voor publieke vieringen geopend te houden.


Het is heel ingrijpend om niet regelmatig in onze kerk samen de liturgie te kunnen vieren. Nog pijnlijker is het, dat wij in deze Veertigdagentijd tot nu toe geen publieke vieringen kunnen houden. Daarom worden er via het parochiële YouTube-kanaal vieringen uitgezonden vanuit onze parochiekerk, de Liduinabasiliek, en vanuit andere kerken. Ook hebben wij de asoplegging met Aswoensdag in één kerk mogelijk kunnen maken.


Graag zouden wij weer publieke vieringen in onze kerken houden in de Goede Week en met het Paastriduüm. Daarbij zijn wij echter wel afhankelijk van het verloop van de corona-pandemie. Enerzijds moet het verantwoord zijn, gezien het aantal corona-besmettingen. Anderzijds moeten voldoende vrijwilligers het aandurven om de kerken te openen voor publieke vieringen, met alle voorzorgsmaatregelen die daarvoor nodig zijn.


Het pastoraal team heeft besloten de opschorting van publieke vieringen voort te zetten tot 24 maart.

In de maand maart zullen wij een peiling houden bij vrijwilligers in hoeverre zij in staat zijn de kerken weer te openen voor publieke vieringen. Daarbij geldt wel als vereiste dat het aantal corona-besmettingen gelijk blijft of daalt. Duidelijkheid over het verloop van het aantal besmettingen verwachten wij te krijgen rond 17 maart, dus twee weken nadat het kabinet een aantal maatregelen heeft versoepeld.


Bij een gelijk blijvend of dalend aantal besmettingen, durven wij aan de vrijwilligers in onze kerken te vragen of zij kunnen meewerken om de kerken vanaf de Goede Week weer te openen voor publieke vieringen. Dat is een vraag die met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kan worden. Wij gaan vrijwilligers niet verplichten om met angst en vrees de kerkdeuren te openen. Ook moet duidelijk zijn dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om alle voorzorgsmaatregelen uit te voeren.


Wij hopen van harte dat wij in de Goede Week en met Pasen onze kerken weer kunnen openen, om samen de weg naar Pasen te kunnen gaan. Maar als er weer publieke vieringen zijn, moet dat wel veilig kunnen gebeuren. Laten wij bidden dat de corona-pandemie afzwakt en uiteindelijk uitdooft: niet alleen om in onze kerken te kunnen vieren, maar ook omwille van al diegenen die door het virus getroffen zijn. Wij denken hierbij aan de zieken, de zorgverleners en degenen die een dierbare voorgoed moeten missen. Maar wij willen ook niet hen vergeten die door alle preventie-maatregelen in hun bestaan beperkt zijn


Verder blijven de richtlijnen zoals in de afgelopen periode. Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat, is de kerk geopend voor persoonlijk gebed. In de weekends zijn  - in ieder geval tot 24 maart - alle kerken gesloten, om een grote toeloop van bezoekers te vermijden. Alle bijeenkomsten worden opgeschort (behalve digitale vergaderingen). Pastoraal bezoek door pastores of door vrijwilligers wordt opgeschort (behalve contact via telefoon, WhatsApp of e-mail contact). Bij dringende pastorale nood (zoals de vraag om een Ziekenzalving), blijven de pastores beschikbaar (zo nodig ook in de avonduren). Uitvaarten kunnen blijven plaatsvinden, met maximaal 30 personen).


Wij begrijpen dat de verlenging van de kerksluiting teleurstellend is. Wij hopen dat wij vanaf de Goede Week weer voorzichtig een of enkele kerken kunnen openen voor publieke vieringen. Maar of dit ook op een veilige manier mogelijk is, zal in de komende maand moeten blijken.


Met vriendelijke groet, en veel sterkte in deze moeilijke tijd,


Pastoraal teamPastoraal Contact

Kent u mensen die best wat aandacht kunnen gebruiken, mensen die het extra moeilijk hebben: laat het ons weten!

Bel ons gerust, wij proberen er voor u te zijn.

Werkgroep Pastorale Afstemming (W.P.A.)

Marja Reijman 06 – 82559199

Riek Wouters  06 – 15377328
Digitale vieringen

Omdat nog niet alle kerken weer open waren en nog altijd gebonden zijn aan een maximaal aantal personen in de kerk, worden er regelmatig digitale vieringen uitgezonden.

Via het Goede Herder YouTube kanaal kunt u deze viering terug kijken. De link naar het YouTube kanaal is: 

https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

Op de website van De Goede Herder zijn het YouTube kanaal en de liturgieën terug te vinden.


Update Maatregelen Coronavirus (19 maart 2021)


Gedeeltelijke hervatting van publieke vieringen vanaf 24 maart

Kerken in Vlaardingen en Maassluis blijven vooralsnog gesloten


In de Jacobuskerk gaan alle vieringen weer door

te beginnen vanaf Palmzondag 28 maart 11u


-de Eucharistieviering op Witte Donderdag 19u

-de Kruisweg op Goede Vrijdag 15u.

-de Paaswake 21u30

-Paaszondag 11u de Eucharistieviering

-En Eucharistievieringen de daarop volgende zondagen om 11.00 uur.

-En de eucharistievieringen om 9u15 vanaf dinsdag 30 maart


Met de bekende regels:


- Met mondkapjes op

- maximaal 30 kerkgangers

- Nog steeds reserveren verplicht

- op dinsdag,woensdag donderdag en vrijdag tussen 9u30 en   11u30 bij de gastvrouw 0104709719


-Wanneer na 30 maart de avondklok zou worden verlengd, kan dit betekenen dat de avondvieringen eerder beginnen. Zie daarvoor uw lokale nieuwsbrief of website


-Met vriendelijke groet, een goede voorbereiding op de Goede Week en Pasen, en veel sterkte in deze moeilijke tijd,


Pastoraal team